Flipperdeflip…

24 november 2009

Langzamerhand kunnen we met onze propedeuse-studenten technisch gesproken een beetje de diepte in. In de eerste periode hielden we ons nog heel erg bezig met basis-computervaardigheden, vanaf nu mogen de studenten ook echt iets maken. We vragen ze namelijk om voor het project van de tweede periode een filmpje te maken.

Hiervoor is een aantal Flip-videocamera’s aangeschaft. Afgelopen week mochten de studenten tijdens een college hier even mee experimenteren, en vanaf volgende week gaan ze met deze camera’s echt opnames maken. Ze zullen voor Beeld en Geluid namelijk de door hen voorgestelde oplossing moeten gaan visualiseren.

Voor veel studenten is dit de eerste keer dat ze echt iets moeten filmen. In de colleges van deze en vorige week krijgen ze daarom een spoedcursus video, met veel aandacht voor de techniek (cameravoering, -perspectieven, licht etc.) en voor het proces van het ontwerpen van een film: concept, scenario en storyboard. Over twee weken zullen ze met behulp van Microsoft MovieMaker gaan monteren.

Volgens mij zijn de studenten er klaar voor. Ze zijn in elk geval enthousiast gestart met het bedenken van ideeën, en ook het uitproberen van de camera vond men erg leuk. We zullen zien waar dat toe gaat leiden.

Advertenties

Digitale video in de praktijk

25 februari 2009

Gister heb ik het vierde practicum Digitale Video gegeven binnen de minor Televisie. Zoals ik eerder al schreef heb ik deze serie lessen samen met een andere docent herontworpen om de lessen meer te laten aansluiten bij de praktijk. Voor het practicum van gister was dit het meest concreet – in de les moesten studenten een montage maken van opnames die ze op basis van de lessen van die collega-docent hadden gemaakt.

En daar begon het gedonder. Omdat die collega vorige week een aantal dagen ziek was, waren een aantal studenten niet op de les verschenen, en hadden (dus?) ook geen opnames gemaakt. Op zich niet zo erg, ze konden aan de gang met opnames van mede-studenten, maar wel een slecht begin.

Vervolgens waren de studenten wat weerbarstig, en de lessen rommelig. Ik zal niet zeggen dat het een het gevolg is van het ander, er zal ongetwijfeld een wisselwerking zijn. Eén van de uitgangspunten van mijn lessen is dat iedereen handelingen zelf moet doen – het zijn immers praktijklessen, en ik vind dat je alleen leert door de handelingen zelf uit te voeren. Omdat er beperkingen zijn in de hoeveelheid apparatuur, en in mijn eigen inzetbaarheid, was er in de praktijk nogal wat wachttijd voordat iedereen aan de gang kon.

Het probleem met de apparatuur is niet meteen oplosbaar, maar ik denk er wel serieus over na om dit practicum volgend jaar met minimaal 2 docenten te geven zodat het allemaal soepeler kan verlopen. Ook ben ik aan het overwegen om het practicum van volgende week anders in te vullen. Ook in dit practicum wilde ik in eerste instantie met praktijkmateriaal laten werken, maar misschien kies ik ervoor om toch met oefenmateriaal te gaan werken – om niet nogmaals een practicum met wachttijd te moeten werken.


Derde videopracticum

18 februari 2009

Deze week heb ik het derde practicum van de minor Digitale Video gegeven. Ik heb gemerkt dat ik voor een aantal studenten nog best wel snel door de stof ga, dus ik heb besloten om het lesdoel voor deze les iets aan te passen. Eerder schreef ik dat ik deze les zou opbouwen aan de hand van een te maken leader. Omdat ik voorzag dat niet alle technieken aan de orde gingen komen, heb ik dit thema laten vervallen.

Dat maakt dat de onderdelen van het practicum niet echt meer een gemeenschappelijke noemer hebben, maar dat moet dan maar. Wat overblijft is ‘complexe edits’. De leerdoelen die ik hierbinnen geformuleerd heb zijn:

 • Het werken met audio (stereo, uitgangsniveau, fades)
 • Het kunnen navigeren over de timeline
 • Het aanpassen van edits op de timeline

Ik probeer meer en meer om de studenten ook dingen zelf uit te laten zoeken. Zo was één van de oefeningen het maken van een fade-out. De studenten moesten hierbij zelf proberen uit te zoeken hoe; indien nodig hielp ik ze, maar een groot deel van de studenten kwam er zelf uit. Leuk.

Grappig overigens. Ik geef deze les twee keer achter elkaar, omdat we te weinig computers hebben (15 voor 30 studenten). Ik merk dat ik de tweede les altijd effectiever door de stof ga. Daar zit dus soms wat ruimte voor extra materiaal. Ik heb dan in de tweede les ook nog even kort aandacht besteed aan het gebruiken van tekst op de timeline.


Invullen lesdoelen Digitale Video

11 februari 2009

Naar aanleiding van het overleg met een collega heb ik inmiddels het globale programma van de komende vijf weken in kunnen vullen. Deze zien er als volgt uit:

 • Week 1: Theoretische achtergronden
 • Week 2: Eenvoudige edit-technieken
 • Week 3: Complexe bewerkingen (aan de hand van het maken van een leader)
 • Week 4: Het maken van uitsnijdes en het benutten van uitsnijdes voor eenvoudige montages
 • Week 5: Een interview monteren

Met zulke globale omschrijvingen kan ik natuurlijk nog geen les vullen. Ik heb ze daarom, volgens de reeglen der kunst, proberen om te zetten naar leerdoelen. Op dit moment heb ik de leerdoelen omschreven van de eerste twee practica. Die zien er als volgt uit:

 1. Week 1: Het kunnen benoemen van de interface-onderdelen van Final Cut; het kennen van (een aantal van) de basistermen van videomontage;
 2. Week 2: Door video-clips heen kunnen navigeren, en markeringen kunnen maken; het achter elkaar kunnen monteren van videofragmenten; het begrip three-point-editing kunnen omschrijven en in de praktijk kunnen brengen;

Er zijn natuurlijk twee kritiekpunten te formuleren op basis van deze leerdoelen: het overkoepelende cursusdoel ontbreekt, en de leerdoelen zijn niet praktisch genoeg omschreven. Normaal gesproken dient in een leerdoel ook al exact omschreven te zijn hoe te toetsen is of een leerdoel behaald is. Een goed leerdoel zou bijvoorbeeld zijn:

 • De student kan drie van de vijf hoofdvensters van Final Cut benoemen, en de functie van deze drie omschrijven.

Dit is een goed leerdoel, want toetsbaar. De door mij geformuleerde leerdoelen zin nog te globaal. Ik heb ze in de praktijk wel verder omschreven, maar vond deze blogpost dan te uitgebreid worden. Daarom heb ik het vooralsnog even zo gelaten. Misschien dat ik in de nabije toekomst nog dieper inga op de lesdoelen van één enkele les.

De volgende taak is om de lesdoelen van de volgende drie practica te omschrijven in om de lesinhoud te gaan vullen met werkvormen. De eerste lessen hebben inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort hoop ik te schrijven over de resterende lesdoelen, en over de invulling en ervaringen met de lessen.


Practicum raamwerk

9 februari 2009

Vorige week is de minor Redactie en Productie voor Televisie weer begonnen. In deze minor worden studenten opgeleid tot het werken voor de televisie, in al haar facetten. In de praktijk betekent dat dat de studenten te maken krijgen met alle rollen die bij een televisieproductie komen kijken: redactiewerk, maar ook camera, studio, regisseren en het monteren van instarts.

Mijn rol daarin zijn de practica Digitale Videomontage. De studenten leren hierin te werken met Final Cut Express. De lessen in dit practicum lijden aan een fenomeen dat ik vaker tegenkom bij het onderwijs in tools: de tools geven een soort vertroebeld beeld op de werkelijkheid. Aan de ene kant zijn ze zo gebruiksvriendelijk dat iedereen het gevoel heeft het programma snel te beheersen; aan de andere kant hebben ze zoveel mogelijkheden, dat ze snel verworden tot een soort digitale speeltuin – kijk eens meneer, zonder handen!

Aan de docent dus de schone taak dit alles in goede banen te lijden. Daar zijn wij voor! Toch heb ik in de drie maal dat ik dit vak heb mogen geven, de ideale werkvorm nog niet gevonden. Het wordt elke keer beter, dat zeker; maar er blijven situaties voorkomen dat ik mogelijkheden aan het programma uitleg die ik dan in de instarts terugzie, op een manier die ik eigenlijk niet wil. (Lees: verschrikkelijke effecten bij de overgangen tussen scenes, die ik nog niet in een derderangs live voetbalreportage wil zien…)

Vandaar dat ik de module voor de derde keer ga herzien. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Ik wil graag nog meer uit kunnen leggen aan de hand van praktijkmateriaal. Met de docent Inhoudelijke montage heb ik daarom afspraken gemaakt over materiaal wat in die lessen geschoten wordt, wat dan weer tijdens de practica ingezet gaat worden als oefenmateriaal. Ook heb ik met hem afgestemd over de wijze waarop er met dat materiaal geoefend moet worden. Ik ben heel benieuwd, en zal jullie de komende weken laten meegenieten met mijn worsteling.