Weblectures – De stand van zaken (?)

22 april 2009

Eerder schreef ik al over de mogelijkheid van Webcolleges die de HvA aanbiedt, en het feit dat ik daar nog geen gebruik van maak. In een andere context dook dit gegeven weer op; vooral het feit dat dit kennelijk nog niet op alle hogescholen even vanzelfsprekend is was aanleiding voor mij om weer eens wat dieper in de materie te duiken.

Webcolleges aan de HvA

De webcolleges van de HvA (overigens in samenwerking met de UvA en nog een aantal andere instellingen voor hoger onderwijs) zijn feitelijk twee verschillende vensters naast elkaar: een venster voor video (over het algemeen de pratende docent) gecombineerd met een venster voor een PowerPoint presentatie. Het aardige van deze opzet is dat de timing van beide gesynchroniseerd kan worden: de juiste dia wordt getoond op het juiste moment van het college. Tijdens een live college is dat vanzelfsprekend, bij een webcollege wat mij betreft een voorwaarde voor het effectief inzetten ervan.

Toch worden, voor zover ik dat kan overzien, webcolleges nog niet in grote aantallen gebruikt. Ik heb het vermoeden dat dit vooral gerelateerd is aan de inzet: er moeten met name faciliteiten geregeld worden. Naast onbekendheid met het fenomeen (ik heb neit het idee dat de HvA erg sterk is in het promoten van de eigen instrumenten) waarschijnlijk de reden dat bijvoorbeeld een docent van mijn eigen opleiding liever podcasts maakt van zijn colleges. Het staat buiten kijf dat die minder interactief, en dus onderwijskundig minder, zijn dan de webcolleges.

In een onderzoek uit 2006 werden door docenten vooral de voordelen tijd- en plaatsonafhankelijk leren genoemd. Opvallend daarbij is dat de studenten dit voordeel niet noemen: zij lijken het vooral erg prettig te vinden dat ze de colleges vlak voor een tentamen herhaald kunnen bekijken. Interessant, omdat de vrees van veel docenten vaak lijkt te zijn dat met de beschikbaarheid van webcolleges, studenten niet meer naar het echte college zullen komen. Even los van de vraag of dit erg is, lijkt dit onderzoeksresultaat dat tegen te spreken.

Een praktische drempel die in elk geval in 2006 werd genoemd is het feit dat het systeem nog wel eens problemen vertoonde bij het tonen van filmpjes in de presentaties. Deze kwamen niet altijd goed getimed door, wat natuurlijk een probleem is bij een systeem waarvan de grootste kracht lijkt te zijn het synchroon kunnen tonen van de verschillende onderdelen.

De toekomst

Wat zijn nu mijn wensen met het systeem? Mijn belangrijkste wens op dit moment zou zijn om het nog interactiever te maken. Ik hoor vaak de klacht dat docenten alleen nog maar met PowerPoint (kunnen) werken. Deze klacht wordt geuit door zowel docenten als studenten. Wat in mijn ogen dan ook ontbreekt is de mogelijkheid om dynamische voorbeelden te maken, bijvoorbeeld diagrammen – eigenlijk de terugkeer van het bord. Ook zou het aardig zijn wanneer de mogelijkheid gecreëerd wordt voor input door de student – dit zou de mogelijkheid inbrengen om ook interactievere colleges als webcollege uit te brengen.

Op dit moment vraag ik me overigens af of ik zelf op korte termijn in zee zou gaan met weblectures. Er wordt op dit moment op ons instituut nog hard nagedacht over het verplicht stellen van laptops voor studenten. Persoonlijk denk ik dat dit meer didactische mogelijkheden en efficiëntiewinst biedt dan weblectures. Bovendien zou het de opzet van mijn lessen dusdanig veranderen dat een weblecture lastig te realiseren valt. Maar wie weet.

Advertenties

Nakijken

8 april 2009

Het is de afgelopen week stil geweest op mijn blog, en dat zal ook nog wel even zo blijven. We zitten namelijk midden in de nakijkcarrousel, en die lijkt nu nog wel harder aan te komen dan gebruikelijk. Dat heeft mede met Pasen te maken – a.s. vrijdag valt natuurlijk uit, en maandag dan ook alweer. Volgende week moeten de cijfers ingeleverd worden, dus ik werk nog even door als jullie het goed vinden…

Ik heb nog wel wat berichten in de pijplijn, dus ik hoop het daarna weer op te pakken. Ik wens iedereen alvast een goede Pasen! En vandaag een goede IPON, waar ik graag bij had willen zijn… Dus als iemand nog tips heeft voor sneller nakijken, dan graag. 😉